Back to the top

Neighbours

Neighbours

Loveland Van Oranje
Kingsday – April 27th 2021

Informatie omwonenden Loveland van Oranje – Sportpark Middenmeer

Op zaterdag 27 april 2019 vindt de 5e editie van Loveland van Oranje plaats. Het evenement duurt van 11:00 tot 20:00 uur, waarbij van 12:00 tot 20:00 uur muziek ten gehore wordt gebracht. Het festival vindt plaats in Sportpark Middenmeer.

Loveland doet er alles aan om overlast voor u als omwonende tot een minimum te beperken. De evaluatiepunten na afloop van de voorgaande edities zijn ter harte genomen voor dit jaar. Loveland hoopt door middel van diverse aanpassingen een nog beter evenement te produceren op alle gebieden, waardoor overlast zoveel mogelijk beperkt wordt.

OP- & AFBOUW

 • In verband met het Paasweekend worden er op vrijdag 19 april diverse voorbereidingen getroffen en/of materialen geleverd;
 • Op zaterdag 20 april en zondag 21 april vinden er geen opbouw werkzaamheden plaats op het evenemententerrein;
 • In de periode van maandag 22 april t/m 26 april vinden de opbouw werkzaamheden van het evenemententerrein plaats;
 • In de periode van zondag 28 april t/m woensdag 1 mei wordt het evenemententerrein afgebouwd;
 • Tijdens deze periode is enkel bestemmingsverkeer toegestaan op het Middenmeerpad;
 • Fietsverkeer wordt gedurende deze periode omgeleid via de Radioweg;
 • De overige wegen in het sportpark zijn gewoon bereikbaar;
 • De sportverenigingen zijn in de op-/afbouw periode te allen tijde bereikbaar;
 • De tuinparken zijn bereikbaar via de hoofdingang van het Middenmeerpad. U kunt zicht melden bij de wegafzetting aan het begin van het Middenmeerpad (zijde Kruislaan). De aanwezige verkeersregelaar geeft tuinders toegang tot de tuinen.

GELUID: SOUNDCHECK EN GELUIDSBEPERKENDE MAATREGELEN

 • Op vrijdag 26 april vindt tussen 17:00 en 20:00 uur gedurende 1 uur (niet aaneengesloten) een soundcheck plaats;
 • Loveland Events treft verschillende geluidsbeperkende maatregelen om het geluid zoveel mogelijk op de dansvloer te concentreren. Gedurende het evenement worden zowel door de gemeente als de organisatie metingen uitgevoerd om de geluidsniveaus te controleren en te waarborgen.
 • Daar de tuinparken dichtbij het evenement liggen, willen wij u erop attenderen dat het geluidsniveau ter plaatse als onaangenaam ervaren kan worden. Dit kan voor ernstige overlast zorgen tijdens het recreëren.

VERKEERSMAATREGELEN 27 APRIL

 • Op zaterdag 27 april wordt vanaf 10:00 uur een deel van het sportpark afgesloten voor reguliere bezoekers. De afzettingen zijn plattegrond aangegeven. Deze plattegrond ontvangt u als buurtbewoner, gezamenlijk met de bewonersbrief uiterlijk 10 dagen voor aanvang van het evenement, in de brievenbus;
 • In verband met de verkeersveiligheid wordt de Kruislaan op 27 april voor al het verkeer afgesloten van 10:00 tot 22.00 uur;
 • De Wembleylaan wordt de gehele dag afgesloten om wildparkeerders in de wijk te voorkomen. Bewoners van de Wembleylaan kunnen zich melden bij de wegafzetting. Bewoners van de wijk grenzend aan de Kruislaan, kunnen de wijk bereiken via de Wethouder Frankeweg. De aanwezige verkeersregelaars geven de omwonenden vervolgens toegang tot de betreffende wijken;
 • Station Amsterdam Science Park is op Koningsdag niet in gebruik en wordt afgesloten door de NS.

VERKEERSMAATREGELEN 27 APRIL – M.B.T. TUINPARKEN

 • De tuinparken zijn op 27 april gewoon toegankelijk voor tuineigenaar;
 • Het tuinpark De Hof van Eden is bereikbaar via de hoofdingang aan het Middenmeerpad;
 • Indien u op 27 april naar uw tuin toe wilt, zouden wij u willen verzoeken om dit voor vrijdag 20 april aan ons door te geven via [email protected], met vermelding van uw naam en om welk tuincomplex het gaat. De beveiligers die op 27 april toezicht houden op de afzettingen, verlenen u toegang tot het complex en weigeren onbevoegde personen de toegang.
 • Het tuinpark Nieuwe Levenskracht is bereikbaar via de ingang aan het Voorlandpad;
 • Mochten tuineigenaren op 27 april bezoek willen ontvangen, dan ontvangen wij ook graag de namen van de overige bezoekers.

SHOWDAG 27 APRIL

 • Gedurende het evenement worden er voldoende verkeersregelaars en bewegwijzeringsborden ingezet om zodoende het verkeer in goede banen te leiden;
 • Taxi’s worden doorverwezen naar de speciaal hiervoor ingerichte taxistandplaats op de Kruislaan;
 • Fietsers kunnen doorfietsen naar de hiervoor gecreëerde fietsenstalling op de Radioweg;
 • Rondom het evenemententerrein is onder andere beveiliging te fiets aanwezig om toezicht te houden op de omgeving;
 • Na afloop van het evenement zien wij erop toe dat de straat en de omgeving van het sportpark weer geheel schoongemaakt en wordt opgeruimd.

CONTACTMOGELIJKHEDEN

 • Loveland, voor/na het evenement – Mochten zich ondanks de in deze brief genoemde maatregelen onverhoopt toch zaken voordoen welke door u als onaanvaardbaar worden beschouwd of heeft u vragen, suggesties of opmerkingen? Dan kunt u contact opnemen met Loveland Events via [email protected] of 020-6894714.
 • Loveland, tijdens evenement – Voor (geluids)overlast kunt u tijdens het evenement direct contact opnemen met Loveland Events 020-5160196. De meldingen die via dit nummer binnenkomen, worden op de dag zelf direct opgepakt. Tevens wordt een dossier opgebouwd, hetgeen een duidelijk overzicht geeft van klachten met bijbehorende geluidsniveau.
 • Gemeente, tijdens evenement – Eventuele meldingen en klachten tijdens het evenement kunnen tevens op het gemeentelijk informatienummer 14020 (24/7 bereikbaar) worden gemeld. Dit kan tevens online via www.amsterdam.nl, gebruik dan de zoekterm “melding overlast openbare ruimte”.

Wij vragen uw begrip en medewerking om het evenement succesvol te laten verlopen en hopen u met deze brief voldoende geïnformeerd te hebben.

De Loveland Crew

© LOVELAND EVENTS